International player register

For international players who do not have a swedish player license and wish to register for SAGM, 
please send your register by e-mail to the adress sundsvallsbgk@gmail.com.

För internationella spelare som inte innehar svensk spelarlicens och som vill anmäla sig till SAGM, 
skicka er anmälan till oss via e-post på adressen sundsvallsbgk@gmail.com