a

Spelregler

Utslagsområde – Utslag sker på valfri plats mellan främre sargmarkeringar samt bakre konstgräskanten.

 

Allt spel på tävling skall ske med den golfboll som arrangören tillhandahåller.
Brott mot denna regel innebär 7 slag på alla hål där felaktig boll har använts.

 

Bollen spelas från valfri plats inom det område markerat med sargmarkeringar och den bakre konstgräskanten.

Boll måste passera de främre markeringarna efter fysisk beröring av klubba för att anses vara spelad från utslagsområdet.

 

Boll som efter slag kommer tillbaka över startlinjen/gränslinjen får placeras på valfri plats i utslagsområdet.

 
Boll som lämnar spelområdet läggs på sargen där bollen rullat ut.
 

Boll som ligger närmare sarg än 20 centimeter får alltid flyttas ut upp till 20 centimeter, detta sker vinkelrätt.

 

Boll som ligger närmare hinder än 30 centimeter får flyttas ut upp till 30 centimeter, detta sker vinkelrätt.
Runt hinder i banan gäller ”line of sight”.

 

Inga straffslag kan utges utifrån hur bollen spelas eller hamnar under spelet.

 

Banan spelas med flaggor, vill man lyfta bort flaggan skall detta göras INNAN utslaget på banan, har man gjort ett slag utan att lyfta bort flaggan får man EJ göra detta i efterhand.

 

För övrigt gäller Svenska Bangolfförbundets sedvanliga regler.

 

Bedömningar på plats av tävlingens domare gäller.

 
a

Förtydliganden på utvalda banor

 

Bana 5 – Om bollen hamnar i vattnet utan att passera gränslinjen på andra sidan vattnet skall bollen spelas om från valfri plats inom utslagsområdet.

 

Om bollen hamnar i vattnet EFTER att ha passerat gränslinjen på andra sidan vattnet skall bollen spelas från den plats där den passerade gränslinjen.


På grund av skador i banan får bollen flyttas in 20 cm från gränslinjen.

Gränslinjen är linjen mellan de två olika grästyperna.

 

Bana 17 – Om bollen hamnar i ”bunker” i anslutning till hinder (sten) får bollen EJ flyttas ur bunkern med hänvisning till 30cm regeln vid hinder.
Bollen skall spelas från, av tävlingens domare, markerad plats.